Loading...

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่ 7 ม.ค. 2562


สรุปข้อมูลการซื้อขายหุ้น


ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
1,592.72 17.59 44,999.66

ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบันในประเทศ 9,141.44 4,043.08 5,098.36
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,583.41 5,856.77 -273.36
นักลงทุนต่างประเทศ 16,064.48 17,133.25 -1,068.77
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,210.33 17,966.56 -3,756.24

สรุปข้อมูลการซื้อขาย SET 50 Index Future


ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
1,057.90 10.50 189,077.00

ซื้อ ขาย สุทธิ
นักลงทุนสถาบัน 38,802.00 43,821.00 -5,019.00
นักลงทุนต่างชาติ 40,120.00 25,019.00 15,101.00
นักลงทุนในประเทศ 110,155.00 120,237.00 -10,082.00