Loading...

วิธีการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่วิเคราะห์หุ้นเพื่อหาสัญญาณซื้อและขาย (Moving Average)
วิธีการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่วิเคราะห์หุ้นเพื่อหาสัญญาณซื้อและขาย
         ในการวิเคราะห์กราฟหุ้นจะมีหลากหลายวิธีให้นักลงทุนเลือกใช้ ในบทความนี้ผู้เขียนจะขอพูดถึงการนำเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาใช้งาน ซึ่งเป็น indicator ยอดนิยมอีกตัวหนึ่งที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยเส่นค่าเฉลี่ยก็จะมีหลายประเภทแต่ที่นิยมใช้กันก็จะมี Simple Moving Average (SMA),Exponential Moving Average (EMA) เป็นต้น
 

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
         เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เกิดจากกการนำเอาราคาปิดหรือราคาเปิดย้อยหลังมาคำนวณเฉลี่ย ต่อกันกลายเป็นเส้น เช่น เส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน จะเป็นการนำเอาราคาย้อนหลัง 10 วันมาคำนวณถั่วเฉลี่ย หรือ เส้นค่าเฉลี่ย 70 วัน จะนำเอาราคาปิดย้อนหลัง 70 วันมาคำนวน ส่วนเรื่องวิธีการคำนวนนั้นเราจะไม่ขอพูดถึงมากเพราะในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีก้าวข้ามมาไกล ผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องมาคำนวณและวาดกราฟเองแล้ว เราจะขอพูดถึงการนำไปใช้เลยแล้วกัน ซึ่งในตัวอย่างเราจะใช้โปรแกรมในการดูกราฟหุ้นด้วย โปรแกรม efin stock pickup
 
การนำเอาเส้นค่าเฉลี่ยมาใส่ในกราฟ

กราฟหุ้น,การใช้เส้นค่าเฉลี่ย,การใช้ EMA

         
         เปิดกราฟหุ้นขึ้นมาและเลือกหุ้นที่ต้องการวิเคราะห์หลังจากนั้นให้พิมพ์ .EMA หรือ .SMA แล้วแต่ผู้ลงทุนจะเลือกใช้ตัวไหนในตัวอย่างจะเลือกใช้ Exponential Moving Average (EMA) จากนั้นจะมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เข้ามาในกราฟของเรา ให้คลิกขวาที่กล่องใต้ textfield แล้วเลือก indicator properties จากนั้นจะโชว์ popup ตามรูปด้านล่าง
         
         จากรูปด้านบนจะเป็น popup สำหรับปรับแต่ง indicrator ผู้ลงทุนสามารถปรับค่าวันและสีของของเส้นค่าเฉลี่ย ได้ที่กรอบสีเขียว Periods คือค่าวันที่เราจะปรับใช้ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ เส้นค่าเฉลี่ยมาใช้ในกราฟของเราแล้ว


การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กับราคาปิด 
ในกราฟด้านบนจะใช้เส้น EMA 60 วัน

การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กับราคาปิด หาสัญญาณซื้อและสัญญาณขาย เป็นวิธีสั้นๆและง่ายๆ ดังนี้

1. ราคาปิดของวันตัดเส้นค่าเฉลี่ยขึ้น คือสัญญาณซื้อ
2. ราคาปิดของวันตัดเส้นค่าเฉลี่ยลง คือสัญญาณขาย
         
การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น

 


กราฟด้านบนใช้เส้นค่าเฉลี่ยสองเส้น คือ EMA14 วัน(เส้นสีแดง) และ EMA60 วัน (เส้นสีเขียว)
 
การวิเคราะห์กราฟหุ้นโดยใช้ เส้น EMA สองเส้นในการหาสัญญาณซื้อขายจะใช้เส้น EMA ที่มีระยะยาวกับระยะสั้น จะมีเทคนิคดังนี้
  1. เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวขึ้น คือสัญญาณซื้อ
  2. เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวลง คือสัญญาณขาย
 
ข้อเสียของการใช้เส้นค่าเฉลี่ยวิเคราะห์หุ้น
         1. สัญญาณจะผิดพลาดบ่อยในช่วงที่หุ้นอยู่ในภาวะ side way เพราะราคาหุ้นจะตัดขึ้นตัดลงเส้นค่าเฉลี่ยบ่อยมากจึงไม่สามารถทำกำไรได้ วิธีที่จะช่วยลดข้อผิดพลาดในส่วนนี้คือการดูปริมาณการซื้อขาย หากการตัดกันของราคากับเส้นค่าเฉลี่ยมีปริมาณการซื้อขายที่มากกว่าวันปกติทั่วไป สัญญาณนั้นมักมีนัยสำคัญและเชื่อถือได้
          2. เส้นค่าเฉลี่ยจะให้สัญญาณการซื้อและสัญญาณขายค่อนข้างช้า ทำให้ผู้ลงทุนไม่สามารถจะซื้อสินค้าได้ในราคาถูกที่สุด

ใช้เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) กี่วันดี ?
         หลายคนคงสงสัยว่าเราจะเลือกใช้เส้นค่าเฉลี่ยกี่คนจึงจะแม่นยำที่สุด ต้องขอบอกไว้ว่าไม่มีเส้นใดเหมาะสมตลอดไป ผู้วิเคราะห์จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานะการ หุ้นบางตัวแสดงพฤติกรรมต่างกันจึงทำให้เส้นค่าเฉลี่ยที่ใช้ต่างกันด้วย ท้ายที่สุดแล้วผู้ลงทุนควรจะฝึกฝนอยู่เป็นประจำเพื่อให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น แล้วการลงทุนในหุ้นให้สำเร็จก็ไม่ไกลเกินเอื้อม