Loading...

วิธีการเอาชนะตลาดหุ้นแบบ Successful Trading : 3M
วิธีการเอาชนะตลาดหุ้นแบบ Successful Trading : 3M
            ปัจจุบันตลาดหุ้นไทยได้มีผู้สนใจลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ มีทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าเปลี่ยนวนกันเข้ามา คนเก่าที่ไม่สามารถเอาชนะตลาดได้จะออกจากตลาดไป และตลาดก็มักจะดึงดูดนักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาทดแทนเสมอ วันนี้เราจะมาพูดถึงหลักการง่ายๆ ที่ทำตามได้ยากมาให้ศึกษากันในการเอาชนะตลาดหุ้นด้วยวิธี 3M
 

Successful Trading : 3M จะแบ่งออกเป็น 3 ข้อดังนี้
          1. Mind เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาในการลงทุน ซึ่งในข้อนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพิชิตตลาดหุ้น เพราะเมื่อเริ่มลงทุนแล้ว จะเกิดความกลัว และความโลภเข้ามาทำให้ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ได้ ดังนั้นผู้ลงทุนควรสร้างแผนการลงทุนที่ชัดเจน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะการทำแบบนี้จะช่วยให้ผู้ลงทุนรอดพ้นจากสิ่งกวนใจผ่านนอก เช่น ข่าวหุ้นที่จะล่อลวงให้ผู้ลงทุนออกนอกแผน หรือแม้แต่แรงเหวี่ยงของราคา ตัวอย่าง เช่น เมื่อผู้ลงทุนวางแผนในการซื้อหุ้นตัวหนึ่ง โดยได้ทำการวิเคราะห์แล้วว่า จะทำกำไร ที่ 20 % และตัดขาดทุนที่ 10 % เมื่อเวลาผ่านไป ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น 5 % ผู้ลงทุนก็ทำการขายเพราะว่ากลัวกำไรที่มีนั้นหายไป ทำให้ไม่ได้ผลตอบแทนเท่าที่ควรจะได้รับ แต่ในทางกลับกันราคาหุ้นวิ่งส่วนทางทำให้ขาดทุน แต่กลับไม่กล้ายอมขายตัดขาดทุน แต่จะซื้อหุ้นเพิ่มทำให้การขาดทุนปานปลายเข้าไปอีก จะเห็นได้ว่าการลงทุนในตลาดจะต้องเผชิญภาวะอารมณ์ต่างๆมากมาย ดังนั้นผู้ลงทุนจะต้อง ตั้ง mind set ของตัวเองให้ดีก่อนการลงทุน
 
         2. Mehod เป็นเรื่องของกระบวนการวิเคราะห์ ซึ่งจะมี 2 วิธี
                  2.1. วิเคราะห์จากปัจจัยพื้นฐานของหุ้น เป็นการวิเคราะห์ความเหมาะสมของมูลค่าหุ้นกับราคา โดยนักลงทุนที่วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้น จะเลือกซื้อหุ้นที่มีราคาถูก โดยจะวิเคราะห์จากงบการเงิน และคาดการณ์จากนโยบายการลงทุนของกิจการในอนาคต เป็นหลัก
 
                  2.2. วิเคราะห์จากปัจจัยทางเทคนิค จะเป็นการวิเคราะห์จากราคาและปริมาณการซื้อขายเป็นหลัก นักลงทุนที่วิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค จะดูกราฟของราคาเป็นหลัก จะไม่ซื้อหุ้นที่มีราคาถูกแต่จะซื้อหุ้นที่มีการเบรคเอ้าผ่านแนวต้านเท่านั้น และมีปริมาณการซื้อขายที่มากและมีสภาพคล่องสูง เป็นหลัก
          3. Money คือ การบริหารพอร์ตที่ดีเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ การเลือกลงทุนผลตอบแทนจากการลงทุนต้องแปรผันตรงตามความเสี่ยง
โดยที่
 ความเสี่ยงสูง =>   ผลตอบแทนต้องสูง
 ความเสี่ยงต่ำ => ผลตอบแทนต่ำ
       
         ในข้อสามนี้นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในตลาดแล้วไม่ประสบความสำเร็จกันก็เพราะเหตุผลนี้เพราะโดยส่วนใหญ่ มักลงทุนความเสี่ยงสูง แต่ได้รับผลตอบแทนต่ำนั่นเอง ท่านสามารถอ่านเรื่องการบริหารพอร์ตเพิ่มเติมได้ที่นี่
         หากผู้ลงทุนทำตามได้ทั้ง 3 ข้อข้างต้นรับรองว่าการลงทุนจะไม่มีคำว่าล้มละลายอย่างแน่นอน