Loading...

บัญชีเงินฝากมีกี่ประเภท และแต่ล่ะประเภทต่างกันอย่างไร
บัญชีเงินฝากมีกี่ประเภท​ และแต่ล่ะประเภทต่างกันอย่างไร
       ได้ยินคำว่าเงินฝากหลายคนคงเข้าใจกันดีอยู่แล้ว เพราะไม่มีใครไม่เคยฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน แต่โดยส่วนใหญ่นั้นจะเลือกฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์กัน เราจึงจะมาดูกันว่าในประเทศไทยมีบัญชีเงินฝากกี่ประเภทและแต่ล่ะประเภทแตกต่างกันอย่างไร เพื่อที่จะเลือกใช้บัญชีเงินฝากได้อย่างเหมาะสม 


 
บัญชีเงินฝากแบ่งออกเป็น  3 ประเภทดังนี้

1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
        บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จะเป็นบัญชีที่ธนาคารพาณิชย์ ทำออกมาเพื่อให้ลูกค้ารายย่อย โดยใช้จะเน้นความสะดวกสบายในการฝากและถอนเงิน โดยจะมีไม่มีการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากและถอน หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้นจากดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเงินด้วย ซึ่งธนาคารพาณิชย์จะจ่ายเงินให้ผู้ฝากปีล่ะ 2 ครั้ง โดยจะคำนวณเป็นรายวัน แต่อัตราดอกเบี้ยจะค่อนข้างน้อยเพราะว่าไม่มีการกำหนดเวลาในการฝาก จะถอนเมื่อไรก็ได้ ธนาคารจึงไม่สามารถนำเงินไปต่อยอดได้มาก และคนส่วนใหญ่จะไม่นำเงินจำนวนมากมาฝากในบัญชีประเภทนี้ ทำให้ไม่เห็นผลกำไรที่ชัดเจน
 

2. บัญชีเงินฝากประจำ
         เป็นบัญชีเงินฝากที่มีการกำหนดระยะเวลาและจำนวนเงินขั้นต่ำในการฝาก โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์เพราะว่าการฝากเงินใน บัญชีเงินฝากประจำจะมีระยะเวลาในการฝากที่นานกว่าบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์ ธนาคารจึงสามารถนำเงินไปต่อยอดเพิ่มได้เช่น การนำเงินไปปล่อยกู้ นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เป็นต้น บัญชีเงินฝากประจำจึงเหมาะกับคนที่มีเงินสดไม่จำเป็นต้องใช้และต้องการให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และรับความเสี่ยงได้น้อย เพราะการลงทุนประเภทเงินฝากถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยหรือไม่มีความเสี่ยง
 
3. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากเดินสะพัด
         เป็นบัญชีที่มีไว้เพื่อความสะดวกสบายในการทำธุรกิจ โดยธนาคารเปิดบัญชีนี้มาเพื่อลูกค้าระดับกลางหรือระดับสูงที่มีเครดิตดี เพราะบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน สามารถเบิกเกินบัญชีได้ซึ่งธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยรายวันที่เบิกเกินบัญชี ซึ่งการใช้จ่ายเงินในบัญชีกระแสรายวันจะใช้ในรูปแบบการเซ็นเช็ค และผู้รับเช็คจะนำไปขึ้นเงินกับธนาคาร และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันจะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฝากเพราะว่าลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายใจการใช้จ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนแล้ว แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนามาไกลมากขึ้นทำให้บัญชีประเภทนี้ได้รับความนิยมที่น้อยลง เพราะว่าการโอนเงิน ชำระเงิน ใช้จ่ายเงิน ง่ายขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน internet banking หรือ mobile app ของ ธนาคาร