Loading...

เรื่องต้องรู้ก่อนลงทุนใน ออปชั่น (Options)
เรื่องต้องรู้ก่อนลงทุนใน ออปชั่น (Options)
         ออปชั่น (Options) คือ สัญญาที่ ผู้ขายสัญญา จะให้สิทธิจะซื้อหรือจะขายสินทรัพย์กับผู้ซื้อสัญญา โดยในสัญญาจะระบุจำนวนและราคาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้ซื้อสัญญา ออปชั่น สามารถเลือกว่าจะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ ซึ่งในส่วนใหญ่ผู้ซื้อสัญญา จะเลือกใช้สิทธิก็ต่อเมื่อสัญญานั้น เกิดประโยชน์กับตัวผู้ซื้อเองเท่านั้น ซึ่งออปชั่น (Options) ก็จัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่ม ตราสารอนุพันธ์ ประเภทหนึ่ง โดยการซื้อขาย Option จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ คอลออปชั่น (Call Options),พุทออปชั่น (Put Options)
 

ประเภทของ ออปชั่น (Options) มี 2 ประเภท

1.คอลออปชั่น (Call Options)

ลงทุนใน Options (ออปชั่น)


         คอลออปชั่น (Call Options) คือ การที่ผู้ขายให้สิทธิกับผู้ซื้อออปชั่น ในการ “การซื้อ” สินค้าอ้างอิงในราคา จำนวน และวันเวลาที่กำหนด โดยผู้ซื้อออปชั่นสามารถเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ใช่ก็ได้ หากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิในการซื้อในเวลาที่กำหนด ทำให้ผู้ขายออปชั่นต้อง ขายสิ้นค้าอ้างอิงให้กับผู้ซื้อออปชั่น ตามที่ได้กำหนดไว้
 
ตัวอย่างการ คอลออปชั่น (Call Options)
            นายมั่งคาดว่าชะนี SET50 จะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต นายมั่งจึง คอลออปชั่น ของ SET50 ณ ราคา ปัจจุบันในราคาดัชนีที่ 925 จุด โดยนายมั่งจะต้องจ่ายเงินค่าสิทธิ (Premium) นายมั่งจึงได้รับสิทธิใน “การซื้อ” ซึ่งนายมั่งจะเลือกใช้สิทธิในการซื้อหรือไม่ก็ตาม หากเลือกไม่ใช้สิทธินายมั่งจะเสียเพียงค่า Premium เท่านั้น
 
      การเลือกใช้สิทธิหรือจะไม่ใช้สิทธิคอลออปชั่น (Call Options)
            - หากเวลาผ่านไปราคาชะนีปรับตัวเพิ่มขึ้นไปสู่ระดับ  950 จุด นายมั่งจะเลือกใช้สิทธิใน “การซื้อ” เพราะว่านายมั่งจะได้ใช้สิทธิในการซื้อ นายมั่งจะได้ซื้อ SET50 ที่ระดับราคา 925 จุด ซื้อสามารถนำไปขายในราคาตลาด 950 จุดในทันที จะทำให้นายมั่งกำไรถึง 25 จุด จึงสมเหตุสมผลที่นายมั่งจะใช้สิทธิ
            - หากเวลาผ่านไปราคาชะนีปรับตัวลดลงไปสู่ระดับ  900 จุด นายมั่งจะไม่เลือกใช้สิทธิใน “การซื้อ” เพราะว่าถ้าหากนายมั่งใช้สิทธิในการซื้อ นายมั่งจะได้ซื้อ SET50 ที่ระดับราคา 925 จุด ซึ่งแพงกว่าราคาปัจจุบันถึง 25 จุด ทำให้ขาดทุนทันทีหากเลือกใช้สิทธิ จึงสมเหตุสมผลที่นายมั่งจะไม่ใช้สิทธิ
 
2.พุทออปชั่น (Put Options)

ลงทุนใน Options (ออปชั่น)
        
         พุทออปชั่น (Put Options) คือ การที่ผู้ขายให้สิทธิกับผู้ซื้อออปชั่น ในการ “การขาย” สินค้าอ้างอิงในราคา จำนวน และวันเวลาที่กำหนด โดยผู้ซื้อออปชั่นสามารถเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ใช้ก็ได้ หากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิใน “การขาย” ในเวลาที่กำหนด ทำให้ผู้ขายออปชั่นต้อง รับซื้อสิ้นค้าอ้างอิงให้กับผู้ซื้อออปชั่น ตามที่ได้กำหนดไว้ หากเลือกไม่ใช้สิทธิผู้ซื้อจะเสียเพียงค่า Premium เท่านั้น

ตัวอย่างการ พุทออปชั่น (Put Options)
           นายมีคาดว่าชะนี SET50 จะปรับตัวลดลงในอนาคต นายมีจึง ซื้อพุทออปชั่น (Put Options) ของ SET50 ณ ราคา ปัจจุบันในราคาดัชนีที่ 925 จุด โดยนายมีจะจ่ายต้องจ่ายเงินค่าสิทธิ (Premium) นายมีจึงได้รับสิทธิใน “การขาย” ซึ่งนายมีจะเลือกใช้สิทธิในการซื้อหรือไม่ก็ตาม
 
        การเลือกใช้สิทธิหรือจะไม่ใช้สิทธิพุทออปชั่น (Put Options)
              - หากเวลาผ่านไปราคาดัชนีปรับตัวลดลงไปสู่ระดับ  900 จุด นายมีจะเลือกใช้สิทธิใน “การขาย” เพราะว่านายมีจะได้ใช้สิทธิในการขาย SET50 ที่ระดับราคา 925 จุด ซึ่งแพงกว่าในราคาตลาดถึง 25 จุด นายมีจะซื้อสินค้าในตลาดเพื่อมาขายในราคาสิทธิที่ 925 จุด จะทำให้นายมีกำไรถึง 25 จุด จึงสมเหตุสมผลที่นายมีจะใช้สิทธิ
              - หากเวลาผ่านไปราคาชะนีปรับตัวสูงขึ้นเป็น  950 จุด นายมีจะไม่เลือกใช้สิทธิใน “การขาย” เพราะว่าถ้าหากนายมีใช้สิทธิในการขาย นายมีจะได้ขาย SET50 ที่ระดับราคา 925 จุด ซึ่งถูกกว่าราคาปัจจุบันถึง 25 จุด นายมีจึงขายในราคาปัจจุบันดีกว่าราคาสิทธิ เพราะราคาปัจจุบันแพงกว่า
 
ประโยชน์ของ ออปชั่น (Options)
            1.สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ซึ่งต่างจากหุ้นที่สามารถทำกำไรได้เฉพาะขาขึ้นเท่านั้น
            2.ใช้ป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตหุ้น เช่น หากคุณถือหุ้นอยู่แล้วแล้วหุ้นที่คุณถือเกิดวิกฤตทำให้ราคาหุ้นตกลงอย่างต่อเนื่อง คุณก็ซื้อ Put Options ได้และนำกำไรมาหัดล้างกับพอร์ตหุ้นเป็นต้น
 
ข้อควรระวังของ ออปชั่น (Options)
            การลงทุนใน Options มีความละเอียดอ่อนและค่อนข้างซับซ้อนผู้ลงทุนจะต้องศึกษาเงื่อนไขและวิธีการเล่นให้ดี ผู้มือใหม่สามารถศึกษา วิธีการเริ่มลงทุนในออปชั่น (Option) ให้ดีทั้งในด้านความเสี่ยงต่างๆด้วย