Loading...

การกำหนดเป้าหมาย ทางการเงินคือ อะไร สำคัญอย่างไร
การกำหนดเป้าหมาย
         การกำหนดเป้าหมาย คือ การที่จะกำหนดว่าเราจะ ทำอะไร เมื่อไร อย่างไร และสิ้นสุดเมื่อไร ซึ่งการกำหนดเป้าหมายถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่มากในชีวิต แต่คนส่วนใหญ่กับเลือกที่จะไม่ใส่ใจ แต่ไม่ใช่กับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็น การงาน การเงิน คอบครัว เพราะคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น จะทำอะไรคนเหล่านี้จะกำหนดเป้าหมายไว้ทั้งหมด บางท่านอาจจะกำหนดเป็นรายวันเลยว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้าง ทำได้ตามเป้าหมายหรือไม่ ถ้าไม่เป็นเพราะอะไร


ตัวอย่างการกำหนดเป้าหมายทางการเงิน
            นาย Doithai อายุ 22 ปี เพิ่งเรียนจบปริญญาตรี ทำงานในบริษัทเอกชนมีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือน โดยนาย Doithai กำหนดเป้าหมายไว้ว่าจะเรียนต่อปริญญาโท ตอนอายุ 25 ปี โดยการเรียนต่อปริญญาโทต้องใช้เงินค่าเทอมทั้งหมด 200,000 บาท
            เป้าหมายของนาย Doithai คือ เตรียมเงินสด 200,000 บาท ภายใน 3 ปี ข้างหน้า นาย Doithai ได้เริ่มคำนวณว่า 3 ปี เท่ากับ 36 เดือน ต้องเก็บเงินเดือนล่ะ 5,555 บาท เพื่อให้ได้เงินสด 200,000 บาท ในอีก 3 ปีข้างหน้า
            นาย Doithai มีค่าใช้จ่ายประจำดังนี้
                        1.ค่าห้องเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ 6,000 บาท
                        2.ค่าเดินทางไปทำงานเดือนล่ะ 2,000 บาท
                        3.ค่ากิน ค่าใช้จ่ายประจำวันเดือนล่ะ 6,000 บาท
            รวมรายจ่ายจำเป็นทั้งหมด เท่ากับ 14,000 บาท ดังนั้น นาย Doithai จะมีเงินที่สามารถเก็บได้เพียง 1,000 บาทเท่านั้น ทำให้นาย Doithai รู้ว่าตัวเองไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ทันเวลาที่กำหนดไว้ในเป้าหมายได้
            นาย Doithai จึงหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ทันเวลาโดยการทำงาน เพิ่มหลังเลิกงานเพื่อให้ได้เงินเพิ่มอีก 4,555 บาทต่อเดือนและนำเงินเก็บไปลงทุนในกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำ จึงทำให้นาย Doithai สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเวลาที่กำหนด           

ประโยชน์ของการ กำหนดเป้าหมาย
            1.ทำให้เรามีแรงกระตุ้นที่จะทำมันให้สำเร็จ หลายคนคงสงสัยว่าแรงกระตุ้นนั้นมาจากไหน ตอบได้เลยว่ามาจาก วันที่สิ้นสุดเป้าหมายที่เรากำหนดไง ดังตัวอย่างด้านบน นาย Doithai ทราบว่าตัวเองไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ถ้าตนเองดำเนินชีวิตตามปกติ จึงกระตุ้นตัวเองเพื่อทำงานเพิ่ม อย่างไรก็ตามประโยชน์ในข้อนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ผู้กำหนดเป้าหมายจะต้องมีวินัย และผัดวันประกันพรุ่ง สังเกตว่าในตอนต้นนายดอยไทยทราบว่าเพียงเงินเดือนประจำของนาย Doithai ไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้ หากนาย Doithai เลือกที่จะขยายเวลา เป็น 5 ปี แทนที่จะทำงานเพิ่ม การกำหนดเป้าหมายก็จะไม่เกิดประโยชน์กับ นาย Doithai เลย
            2.การกำหนดเป้าหมายยังเกิดประโยชน์ทางอ้อมด้วย เช่น ทำให้เกิดวินัยในการใช้ชีวิตประจำวันด้วย เช่น วินัยการใช้จ่าย รู้จักประหยัด อดออม เห็นคุณค่ากับเงินและเวลา และการกำหนดเป้าหมายไม่ได้ใช้เพียงด้านการเงินเท่านั้น แต่จะนำไปใช้ในการทำงานด้วย โดยในที่ทำงานส่วนมากจะใช้การกำหนดเป้าหมายอยู่แล้ว โดยจะเรียกว่า Timeline โดยทุกคนจะต้องทำงานให้เสร็จตาม Timeline นั่นเอง
 
หากไม่กำหนดเป้าหมายจะเกิดอะไรขึ้น
            การไม่กำหนดเป้าหมายมักจะส่งผลโดยตรงกับทรัพยากรที่มีค่าทั้งเงินและเวลา หากทำงานและใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมาย เมื่อเวลาผ่านไปอายุขึ้นเลขสาม มารู้สึกเห็นว่าคนรอบตัวเรียนจบปริญญาโท มีรถ มีบ้านมีครอบครัวก็สายไปแล้ว เป็นที่มาของคำว่ารู้ไรไม่เท่ารู้งี้    

บทความที่เกี่ยวข้อง