Loading...

เริ่มต้นลงทุนกับ SET50 Index Futures
เริ่มต้นลงทุนกับ SET50 Index Futures
            SET50 Index Futures เป็นสินค้าประเภทตราสารอนุพันธ์ ประเภทหนึ่งที่มีการซื้อขายกันในตลาด Tfex ซึ่ง SET50 Index Futures เป็นสัญญาจะซื้อจะขายของ Set50 โดยราคาหรือมูลค่าของ SET50 Index Futures จะอ้างอิงอยู่กับ Set50 ซึ่ง set50 ก็คือการนำเอาหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายมากๆหรือหุ้นที่เป็นที่นิยมในตลาดหลักทรัพย์ 50 ตัวมาคำนวณเป็นดัชนี โดยราคาของ SET50 Index Futures จะเคลื่อนไหวตาม ดัชนีของ Set50
 
สัญลักษณ์ของ  SET50 Index Futures และวันหมดอายุ
 
สัญลักษณ์ tfex,วันหมดอายุ tfex ,tfex


การซื้อขาย SET50 Index Futures
            SET50 Index Futures เป็นสินค้าประเภทตราสารอนุพันธ์ที่การลงทุนจะต่างออกไปจากหุ้นก็คือสามารถ ขายก่อนแล้วค่อยซื้อ และซื้อก่อนแล้วค่อยขาย ผู้อ่านอาจจะงง จะใช้คำศัพท์นักพนันว่า สามารถ แทงขึ้น หรือ แทงลง ได้นั้นเอง ซึ่งตลาดหุ้นจะสามารถทำได้แค่ ซื้อก่อนแล้วค่อยขายเท่านั้น โดย SET50 Index Futures จะมีคำศัพท์ที่เรียนการ ซื้อก่อนแล้วค่อยขาย ว่า long และ ขายก่อนแล้วค่อยซื้อ ว่า Short โดย SET50 Index Futures จะคำนวนกำไรขาดทุนมีหน่วยเป็นจุด โดยปัจจุบัน ณ วันที่เขียนบทความ SET50 Index Futures มีการคิดกำไรขาดทุนอยู่ที่ จุดล่ะ 200 บาท ผู้อ่านจะได้เห็นตามตัวอย่างด้านล่าง
 
สถานะ Long ซื้อก่อนแล้วค่อยขาย
            สถานะ Long คือ การที่นักลงทุนคาดการว่า SET50 จะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตผู้ลงจึงเปิดสถาน Long
 
ตัวอย่างการเปิดสัญญา Long
            นายต้นคาดการว่าในอนาคต SET50 จะปรับตัวสูงขึ้น นายต้นจึงทำการเปิดสัญญา Long จำนวน 1 สัญญา ที่ราคาดัชนี 950 จุด
            ต่อมาราคาดัชนี SET50 ปรับตัวขึ้นเป็น 955 จุด ทำให้นายต้นทำกำไรจาก SET50 Index Futures จำนวน 5 จุด สามารถคำนวณกำไรเป็นเงินสดได้ดังนี้ (เป็นการคำนวนโดยไม่ได้หักค่าคอมมิชชั่น)
 

แต่ถ้าหาก
         ต่อมาราคาดัชนี SET50 ปรับตัวลงเป็น 945 จุด ทำให้นายต้นขาดทุนจาก SET50 Index Futures จำนวน 5 จุด สามารถคำนวณกำไรเป็นเงินสดได้ดังนี้ (เป็นการคำนวนโดยไม่ได้หักค่าคอมมิชชั่น)
สถานะ Short ขายก่อนแล้วค่อยซื้อ
            สถานะ Short คือ การที่นักลงทุนคาดการว่า SET50 จะปรับตัวลดลงในอนาคตผู้ลงจึงเปิดสถาน Short
 
ตัวอย่างการเปิดสัญญา Short
            นายต้นคาดการว่าในอนาคต SET50 จะปรับตัวสูงขึ้น นายต้นจึงทำการเปิดสัญญา Short จำนวน 3 สัญญา ที่ราคาดัชนี 870 จุด
            ต่อมาราคาดัชนี SET50 ปรับตัวลดเป็น 861 จุด ทำให้นายต้นทำกำไรจาก SET50 Index Futures จำนวน 9 จุด สามารถคำนวณกำไรเป็นเงินสดได้ดังนี้ (เป็นการคำนวนโดยไม่ได้หักค่าคอมมิชชั่น)แต่ถ้าหาก
         ต่อมาราคาดัชนี SET50 ปรับตัวขึ้นเป็น 878 จุด ทำให้นายต้นขาดทุนจาก SET50 Index Futures จำนวน 5 จุด สามารถคำนวณกำไรเป็นเงินสดได้ดังนี้ (เป็นการคำนวนโดยไม่ได้หักค่าคอมมิชชั่น)


         
         มาถึงตรงนี้ผู้อ่านคงพอเข้าใจหลักการทำงานของ SET50 Index Futures กันบ้างแล้วแต่มีอีกหลายเรื่องที่ผู้สนใจลงทุนต้องทำความเข้าใจคือ การวางหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ว่ามีการทำงานอย่างไร และการเปิดปิดสัญญา tfex เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง