Loading...

อยากลงทุนในหุ้น จะเลือกซื้อกองทุนรวมหุ้น หรือซื้อหุ้นเองดี
อยากลงทุนในหุ้น จะเลือกซื้อกองทุนรวมหุ้น หรือซื้อหุ้นเองดี
         การลงทุนเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตประจำวัน เพราะการเก็บเงินไว้เฉยๆ โดยไม่ลงทุนอะไรจะทำให้มูลค่าของเงินลดลง เพราะอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะสังเหตุเห็นได้ว่า เราจะกินข้าวราดแกงสักจานในสมัยก่อนเราจ่ายเพียง 10-15 บาทเท่านั้น แต่ในปัจจุบันต้องจ่ายถึงจานละ 40-50 นี่คือผลจากอัตราเงินเฟ้อ ดังนั้นการเก็บเงินไว้เฉยๆ ถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง การลงทุนจึงมีความสำคัญ ซึ่งการลงทุนสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การลงทุนเป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ,การซื้อกองทุนรวม ,การซื้อหุ้นในตลาดหุ้น และอื่นๆ แต่ในบทความนี้เราจะพูดถึงการลงทุนในตลาดหุ้นเท่านั้น
         หากคุณเป็นผู้ที่มีเงินเก็บ แต่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร เลยอยากจะลงทุนเพื่อให้เกิดผลงอกเงยและสนในที่จะลงทุนในตลาดหุ้น สามารถทำได้ 2 วิธี คือ การซื้อกองทุนรวมตราสารทุน หรือกองทุนรวมหุ้น และ การเข้าซื้อหุ้นด้วยตัวเอง


 
1. การซื้อกองทุนรวมหุ้นหรือกองทุนรวมตราสารทุน
         กองทุนรวมหุ้น คือกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่จะลงทุนในตลาดหุ้นเป็นหลัก โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นน้อย ซึ่งในกองทุนรวมหุ้นจะจะแบ่งเป็นอีกหลายประเภทเช่น กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนรวมหุ้นระยะสั้น เป็นต้น
         การซื้อกองทุนรวมหุ้น เป็นการนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนที่กองทุนนำมาขาย แล้วจะมีทีมบริหารกองทุนนำเงินของผู้ซื้อกองทุนไปลงทุนทุนต่อในหุ้น ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายเพราะผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลมาก เพราะจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลให้ หากกองทุนรวมที่ท่านซื้อมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่านจะได้รับเงินปันผลเป็นประจำทุกปี หากกองทุนรวมที่ทันเลือกไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่านจะไม่ได้รับเงินปันผล เพราะทีมบริหารจะนำผลกำไรที่ได้ไปลงทุนต่อ ผู้ลงทุนจะได้นับผลตอบแทนจากการเติบโตของกองทุน
         แล้วจะเลือกซื้อกองทุนรวมที่มีปันผลหรือไม่มีดี ? 
         หากท่านเป็นผู้ที่ต้องการกระแสเงินสดกลับมาใช้บ้างระหว่างการลงทุน ให้ท่านเลือกกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล แต่ถ้าหากท่านไม่ต้องการกระแสเงินสุดกลับมาใช้ให้ท่านเลือกกองทุนรวมที่ไม่จ่ายเงินปันผล เพราะกองทุนรวมที่ไม่จ่ายเงินปันผลจะมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่า กองทุนรวมที่จ่ายเงินปันผล
 

ข้อดีของการซื้อกองทุนรวมหุ้น
      1.มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนคอยดูแลเงินของคุณให้
       2. ไม่ต้องศึกษาข้อมูลมาก
      3.ไม่ต้องใช้เงินในการลงทุนมาก

ข้อเสียของการซื้อกองทุนรวมหุ้น
         1. กองทุนบางประเภทจะต้องถือเป็นเวลานานกว่า 5 ปี จึงจะขายได้
         2. กองทุนรวมหากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาบริหารงาน เป็นต้น  
 
2. การซื้อหุ้นด้วยตัวเอง
      การซื้อหุ้นด้วยตนเอง คือการที่ผู้ลงทุนเปิดพอร์ตซื้อขายหุ้นด้วยตนเอง โดยการซื้อหุ้นด้วยตนเองนั้น ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความซับซ้อน เช่น วิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์อุตสาหกรรม วิเคราะห์เศรษฐกิจ เป็นต้น การลงทุนในหุ้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ก็คือกลุ่มนักเก็งกำไร และ กลุ่มนักลงทุนแบบเน้นคุณค่า
      นักลงทุนแบบเก็งกำไรจะเป็นกลุ่มที่ลงทุนในระยะเวลาอันสั้นสนใจ การเคลื่อนไหวของราคากลุ่มนี้ เป็นรูปแบบการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนไว แต่มีความเสี่ยงสูง เช่นกัน
      นักลงทุนแบบเน้นคุณค่า หรือ vi จะเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจกับพื้นฐานของหุ้นเป็นหลัก โดยจะสนใจราคาของหุ้นน้อยมาก นักลงทุนกลุ่มนี้จะเลือกซื้อ
หุ้นที่มีพื้นฐานดี และมีมูลค่าเพิ่มในอนาคต โดยจะเลือกซื้อหุ้นและถืออย่างน้อย 3  ปี ซึ่งจะคาดหวังจากการเติบโตของกิจการเป็นส่วนใหญ่
      ไม่ว่าจะเลือกลงทุนในลักษณะใด ผู้ลงทุนก็จะต้องศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดี และต้องใช้ประสบการณ์สูง ในอดีตที่ผ่านมานักลงทุนรายย่อยที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นใน 100 คนจะมีผู้ลงทนที่สามารถทำกำไรได้จากตลาด เพียง 20 คน เท่านั้น ส่วน 80 คนมักจะประสบปัญหาขาดทุน

ข้อดีของการซื้อหุ้นได้ด้วยตัวเอง
       1. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
       2. สามารถเลือกซื้อหรือเลือกขายหุ้นได้ด้วยตัวเอง
       3. จะซื้อหรือจะขายเมื่อไรก็ได้
 
ข้อเสียของการซื่อหุ้นด้วยตัวเอง
       1. ต้องศึกษาข้อมูลมาก
       2. ต้องคอยติดตามผลประกอบการด้วยตนเอง
 
สรุปคือจะเลือกซื้อหุ้นหรือกองทุนรวมหุ้นดี
        หากคุณเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องการอ่านงบการเงินหรือในด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจ คุณสามารถที่จะเลือกซื้อหุ้นด้วยตนเองได้ เพราะจะสามารถทำกำไรได้มากกว่า เพราะสามารถบริหารจัดการพอร์ตได้ด้วยตนเอง
        แต่ถ้าคุณไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินเลยคุณควรที่จะเลือกซื้อกองทุนรวมหุ้น เพราะถ้าหากคุณลงทุนเองมีโอกาสสูงมาก ที่คุณจะขาดทุน บางคนถึงขั้นหมดตัวเลยก็มี
 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง