Loading...

วิเคราะห์กราฟหุ้นรูปแบบต่อเนื่อง รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle)

วิเคราะห์กราฟหุ้นรูปแบบต่อเนื่อง รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle)

         การวิเคราะห์หุ้นด้วยหลักการทางเทคนิค โดยการวิเคราะห์รูปแบบของราคาจะมีสองรูปแบบหลักคือ รูปแบบการกลับตัวของราคาและรูปแบบความต่อเนื่องของราคา ในบทความนี้เราจะศึกษารูปแบบที่แสดงว่าความต่อเนื่องของแนวโน้ม รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ  รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle) และ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)
 

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle)

        การปรับตัวขึ้นของราคาในแนวโน้มขาขึ้น จะมีการพักฐานเสมอโดยการพักฐานของราคาจะมีหลายรูปแบบ แต่ล่ะรูปแบบจะตีความหมายได้ต่างกัน แต่ในรูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น จะแสดงถึงความต่อเนื่องคือหลังจากออกจากการพักฐานรูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้นจบลง แล้ว ราคาจะกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นตามเดิม
 
ลักษณะของรูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น
วิเคราะห์กราฟหุ้น

             หุ้นที่อยู่ในรูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น จะมีปริมาณการซื้อขายที่น้อย ราคาจะเคลื่อนที่ออกทางด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยจะทำจุดสูงจุดเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไป และจะทำจุดต่ำสุดเท่ากันหรือใกล้เคียงกันตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไป ให้ผู้ลงทุนลากเส้นเชื่อม จุดสูงสุด และ จุดต่ำสุด ตามรูปด้านบน เส้นด้านบนจะรับหน้าที่เป็นแนวต้าน และเส้นด้านล่างจะรับหน้าที่เป็นแนวรับ โดยส่วนใหญ่แล้วรูปแบบนี้ราคาจะเบรคขึ้นทางด้านบนและเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น
 
การเข้าซื้อด้วยสัญญาณซื้อจากรูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น
         การเข้าซื้อหุ้นที่กำลังพักฐานด้วยรูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผู้ลงทุนจะต้องรอให้ราคาเบรคเส้นแนวต้านขึ้นด้านบนก่อนจึงทำการซื้อหุ้น เพราะถ้าหากไม่รอให้ราคาผ่านเส้นแนวต้านด้านบนก่อน ราคาอาจจะทำรูปแบบอื่น เช่น รูป Triple top หรือ double top ซึ่งเป็นรูปแบบการกลับตัวของราคาและราคาจะเบรกออกเส้นด้านล่างทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุน เป็นต้น
 

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)

        การปรับตัวลงของหุ้นที่อยู่แนวโน้มขาลงจะไม่ลงอย่างเดียว จะมีการพักฐานมีช่วงที่ รีบาวด์ หรือ side way บ้าง แต่จะมีปริมาณการซื้อขายที่น้อย โดยการพักฐานจะมีการแสดงรูปแบบเสมอ โดยแต่ล่ะรูปแบบก็จะมีความหมายต่างกัน  เช่น รูปแบบการกลับตัวจากขาลงสู่ขาขึ้น รูปแบบต่อเนื่องคือจะกลับสู่ขาลงตามเดิม โดยรูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบต่อเนื่อง ซึ่งก็คือเมื่อราคาออกจากสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก็จะเข้าสู่แนวโน้มขาลงตามเดิม
 
ลักษณะของรูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง
วิเคราะห์กราฟหุ้น
         การปรับฐานในขาลงหรือการรีบาวด์ ในรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง จะมีลักษณะคือ ราคาทำจุดสูงสุดเท่ากันหรือใกล้เคียงกันตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไป และทำจุดต่ำสุดใกล้เคียงกันตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไป เมื่อผู้วิเคราะห์เห็นลักษณะดังกล่าวให้ผู้วิเคราะห์ลากเส้น เชื่อมระหว่างจุดสูงสุด และลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดต่ำสุด ผู้ลงทุนจะได้รูปเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกับรูปด้านบน  ซึ่งเส้นบนทำหน้าที่เป็นแนวนต้าน และเส้นล่างทำหน้าที่เป็นแนวรับ
 
การขายด้วยสัญญาณขายจากรูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง
         ผู้ลงทุนจะต้องรอให้ราคาหลุดเส้นแนวรับก่อนจึงทำการขายหุ้น ผู้ลงควรไม่ควรขายก่อนที่ราคาจะหลุดแนวรับ เพราะรูปแบบราคาอาจจะไม่ใช่เหลี่ยมผืนผ้าแต่เป็น tiple bottom หรือ double bottom ซึ่งไม่ใช่รูปแบบต่อเนื่องแต่เป็นรูปแบบกลับตัว ซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์ผิดพลาดและขาดทุนจากการลงทุน
 
 
NOTE : หากการพักฐาน รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้า กินเวลานานมีการสร้าง จุดสุดสุดและต่ำสุดมาก จะทำให้การเบรคของราคามีนัยสำคัญมาก และราคาจะ ขึ้นหรือลงแรง
 
        
 
 

บทความที่เกี่ยวข้อง