Loading...

วิเคราะห์สัญญาณกลับตัวของหุ้นด้วย triple top และ triple bottom
วิเคราะห์สัญญาณการกลับตัวของหุ้นด้วย triple top และ triple bottom
          ในการวิเคราะห์หาจุดกลับตัวของราคาหุ้นถือเป็นจุดสำคัญที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นจุดที่จะได้ซื้อหุ้นได้ในราคาที่ถูกและเมื่อซื้อแล้วราคามักจะวิ่งเลยทำให้ได้กำไรรวดเร็ว วิธีการมองหาจุดกลับตัวของราคาจะมีมากหมายหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบหัวและไหล่ , Double top , Double bottom, Divergence, triple top และ triple bottom แต่ในบทความนี้เราจะพูดถึงการใช้งานรูปแบบราคา  triple top และ triple bottom
 

รูปแบบกราฟกลับตัวทริปเปิ้ลท็อป (Triple Top)
triple top,triple bottom,รูปแบบกราฟ,หุ้น,วิเคราะห์กราฟ,วิเคราะห์หุ้น
 
         Triple Top รูปแบบของราคาหุ้นที่จะเกิดขึ้นในหุ้นที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและกำลังจะกลับตัวเข้าสู่ขาลง โดยจะทำรูปแบบ Triple Top โดยราคาจะทำจุดสูงสุดที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน 3 จุด ซึ่งก็คือ จุด A1 A2 และ A3 ตามรูปด้านบน หากผู้วิเคราะห์พบรูปแบบ Triple Top ในหุ้นที่กำลังวิเคราะห์อยู่ให้ผู้ลงทุนลากเส้นแนวรับที่จุดต่ำสุดระหว่าง A1 A2 และ A2 A3 ตามเส้นสีเขียวในรูปด้านบน หลังจากนั้นให้ผู้วิเคราะห์รอให้ราคาหลุดเส้นแนวรับลงมาจึงทำการขายหุ้น เมื่อราคาหลุดเส้นแนวรับลงมา เส้นแนวรับจะเปลี่ยนหน้าที่เป็นแนวต้าน และราคาจะมีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปชนที่แนวต้านอีกครั้งตามรูปคือ จุด X หากไม่ผ่านราคาจะปรับตัวลงมาโดยมีเป้าหมายอยู่ที่เส้นแดงด้านล่าง ซึ่งความสูงของเป้าหมาย คือ H2 ซึ่งจะเท่ากับ H1 ผู้ลงทุนสามารถนำมาใช้เป็นเป้าหมายในการทำกำไรได้
 
รูปแบบกราฟกลับตัวทริปเปิ้ลบ๊อทท่อม (Triple Bottom)

triple top,triple bottom,รูปแบบกราฟ,หุ้น,วิเคราะห์กราฟ,วิเคราะห์หุ้น
 
      Triple Bottom คือสัญญาณการกลับตัวของราคาในแนวโน้มขาลง เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าราคาพร้อมจะกลับตัวจากขาลงสู่แนวโน้มขาขึ้น โดยกราฟจะทำจุดต่ำสุด 3 จุดที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน เมื่อผู้วิเคราะห์พบรูปแบบ Triple Bottom ให้ผู้วิเคราะห์ลากเส้นแนวต้านที่ จุดสูงสุดระหว่างจุด A1 A2 และ A3 ตามเส้นสีเขียวตามรูปด้านบน หลังจากนั้นให้ผู้วิเคราะห์รอให้ราคาเบรกแนวต้านขึ้นด้านบนก่อนจึงทำการซื้อหุ้น เมื่อราคาเบรกแนวต้านแล้วแนวต้านจะรับหน้าที่เป็นแนวรับ ให้ผู้ลงทุนตั้งจุด stop loss ไว้ใต้เส้นแนวรับ เพราะราคามีโอกาสที่จะลงมาเทสเส้นแนวรับอีกครั้งหากแนวรับเอาอยู่ ราคาจะเด้งขึ้นไปสู่ขาขึ้น ซึ่งจะมีเป้าหมายอยู่ที่เส้นสีแดงด้านบน โดยที่ความสูงจากแนวรับ H1 จะเท่ากับ H2 ผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นเป้าหมายในการขายทำกำไรได้
 
Note : การเบรกผ่านแนวต้านหรือแนวรับ ควรจะมีปริมาณการซื้อขายที่มาก เพราะแสดงให้เห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่คิดเหมือนกัน ทำให้แนวต้านมีนัยสำคัญมาก
 
 
 
 
 
 

บทความที่เกี่ยวข้อง