Loading...

วิเคราะห์กราฟหุ้นรูป หัวและไหล่ (Head and Shoulders) รูปแบบการกลับตัวของแนวโน้ม
วิเคราะห์กราฟหุ้นรูป หัวและไหล่ (Head and Shoulders) รูปแบบการกลับตัวของแนวโน้ม
            การเคลื่อนที่ของราคาหุ้นจะเคลื่อนที่เป็นแนวโน้ม ซึ่งแนวโน้มจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ แนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง และแนวโน้มไซด์ไวย์ การเปลี่ยนแนวโน้มของราคาหุ้นมักจะมีสัญญาณบอกในกราฟเสมอ เช่น การเกิด divergence ระหว่างราคาและ indicator หรือการทำแพทเทิลรูปแบบกลับตัว ซึ่งจะมีหลายรูปแบบด้วยกัน ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงแพทเทิลที่แสดงสัญญาการกลับตัวของราคารูปแบบหนึ่ง คือ “แพทเทิลกราฟหัวและไหล่”
 
แพทเทิลกราฟหัวและไหล่ แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ
 

1. กราฟหุ้นหัวและไหล่หัวตั้ง (Head and Shoulders)

กราฟหุ้นหัวและไหล่,เล่นหุ้น,วิเคราะห์กราฟหุ้น,แพททิลกราฟหุ้น,อ่านกราฟ
         หัวและไหล่หัวตั้ง จะเกิดตอนที่ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยจะทำสัญญาณเป็นรูปแบบหัวไหล่เหมือนกับในรูปด้านบนโดยจะมี จุด B1 เป็นไหล่ซ้าย จุด B2 เป็นไหลขวา และจุด A เป็นส่วนของหัว หากเจอรูปแบบนี้จะต้องลากเส้น neck line (เส้นที่เขียวตามรูปด้ายบน) ระหว่างจุดสองจุด คือ low ของ ไหล่ซ้ายและไหล่ขวา ของกราฟตามรูปด้านบน
 
การใช้งานกราฟหุ้นหัวและไหล่หัวตั้ง
        เมื่อลากเส้น neck line ได้แล้วผู้ลงทุนจะต้องรอให้ราคาหลุดเส้น neck line ก่อนจึงทำการขายเพราะหากไม่รอให้หลุดก่อน ราคาอาจจะไม่หลุดลงมาล่าง neck line หรืออาจจะเด้งไปสูงกว่าจุดที่เราคิดว่าเป็นส่วนหัว จนทำให้ไม่เป็นรูปแบบ หัวและไหล่ ตามที่เราคิดไว้ก็ได้
        
 
2. กราฟหุ้นหัวและไหล่กลับหัว (Inverted Head and Shoulders)
กราฟหุ้นหัวและไหล่,เล่นหุ้น,วิเคราะห์กราฟหุ้น,แพททิลกราฟหุ้น,อ่านกราฟ
         หัวและไหล่กลับหัว เป็นรูปแบบที่ตรงข้ามกลับข้อหนึ่ง โดยจะเกิดขึ้นในตลาดขาลงและกำลังจะกลับตัวเข้าสู่ขาขึ้น โดยรูปแบบของหัวและไหล่กลับหัวจะเหมือนกับคนตีลังกาอยู่ โดยจะมีจุด A เป็นส่วนหัว และ B1 และ B2 เป็นส่วนของไหล่ ตามรูปด้านบน เมื่อเริ่มเห็นรูปแบบเป็นหัวและไหล่กลับหัวให้ผู้วิเคราะห์ลากเส้น neck line (เส้นสีเขียวตามรูปด้านบน) ซึ่งจะลากระหว่างจุดสูงสุดของไหล่ขวาและจุดสูงสุดของไหล่ซ้าย ตามรูป
 
การใช้งานกราฟหุ้นหัวและไหล่กลับหัว
         เมื่อผู้วิเคราะห์ลากเส้น neck line แล้ว ผู้วิเคราะห์จะต้องรอให้ราคาเบรกเส้น neck line ขึ้นมาก่อนจึงทำการซื้อหุ้นเพราะหากไม่รอ ราคาอาจจะลงไปต่ำกว่าส่วนหัวอีกได้ แล้วจะทำให้รูปแบบของราคาไม่ใช่ “หัวและไหล่” แต่จะลงต่อไปในแนวโน้มขาลง
 
Note : เมื่อราคาได้ เบรคเส้น neck line แล้วราคาอาจจะกลับลงมาทดสอบเส้น neck line ได้อีกครั้งตามรูปด้านล่าง ซึ่งก็คือจุด X จะเป็นการยืนยันว่าเส้น neck line มีนัยสำคัญ
กราฟหุ้นหัวและไหล่,เล่นหุ้น,วิเคราะห์กราฟหุ้น,แพททิลกราฟหุ้น,อ่านกราฟ