Loading...

การวิเคราะห์กราฟหุ้นรูปธงปลายแหลม (Pennants) หรือชายธง
การวิเคราะห์กราฟหุ้นรูปธงปลายแหลม (Pennants) หรือชายธง
         การวิเคราะห์หุ้นด้วยวิธีหารูปแบบของราคาหรือพฤติกรรมของราคา โดยปกติแล้วราคาหุ้นจะเคลื่อนที่โดยมีรูปแบบต่างกันไปมากมาย แต่ในบทความนี้จะพูดถึง การทำกราฟราคารูปแบบชายธงซึ่งเป็นรูปแบบที่พบได้บอยบ่อยในตลาดหุ้นไทย และนักลงทุนที่ลงทุนโดยใช้การวิเคราะห์แบบเทคนิคการอ่านกราฟจะรู้จักกันดีเพราะเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่ให้สัญญาณค่อนข้างแม่นยำ(ความแม่นยำของการวิเคราะห์แบบการหารูปแบบของราคาจะต้องอาศัยความชำนาญของผู้วิเคราะห์ด้วย) และเป็นการวิเคราะห์ที่ให้สัญญาณซื้อและขายที่ไวกว่า indicator ประเภทเส้นค่าเฉลี่ย โดยการลากหารูปธงปลายแหลมบนกราฟจะใช้เส้นเทรนไลน์ในการตีเส้นโดยอาศัยความชำนาญของผู้วิเคราะห์ด้วย ไม่เหมือน indicator สำเร็จรูปแบบเส้นค่าเฉลี่ยที่โปรแกรมจะคำนวนค่ามาให้บนกราฟเลย
 
กราฟหุ้นรูปธงปลายแหลมหรือชายธง จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
 

1. กราฟธงปลายแหลมขาขึ้น
กราฟหุ้นรูปธง,กราฟหุ้น,อ่านกราฟ,วิเคราะห์กราฟหุ้น
 
 
         กราฟธงปลายแหลมขาขึ้น จะเกิดขึ้นในแนวโน้มของหุ้นที่อยู่ในช่วงขาขึ้น และเกิดจากพักตัวของราคาโดยปริมาณการซื้อขายจะน้องลง ราคาจะเบี่ยงออกจากแนวโน้มหลักเป็นรูปแบบไซด์เวย์ เมื่อนำเทรนไลน์มาลากจะได้เป็นรูปชายธงตามรูปด้านบน การพักฐานรูปแบบชายธงในขาขึ้นส่วนใหญ่ราคามักเบรคเอ้าออกจากชายธงขึ้นทางไปด้านบนตามแนวโน้มหลัก หากการพักฐานรูปแบบชายธงกินระยะเวลานานจะทำให้การเบรคเอ้าของราคามีนัยสำคัญ เมื่อราคาเบรคออกทางด้านบนของชายธงแล้วจะวิ่งได้ไกลกว่า การการไซด์เวย์ระยะสั้น

 NOTE  :  การไซด์เวย์ของราคาจะต้องอยู่ภายในแนวโน้มหลักเท่านั้น หากหลุดออกจากแนวโน้มจะถือว่าราคาไม่ได้เป็นขาขึ้นแล้ว
 
การนำกราฟธงปลายแหลมขาขึ้นไปใช้งาน
             เมื่อผู้วิเคราะห์วาดกราฟได้เป็นรูปธงแล้วผู้วิเคราะห์จะต้องรอจนกว่าราคาจะเบรคเอ้าออกจากธงทางด้านบนพร้อมกับ volume เท่านั้น ไม่ควรเข้าก่อนการเบรคเอ้าของราคา เพราะมีโอกาสที่ราคาจะไม่เบรคเอ้าขึ้นไปด้านบน ดังนั้นเพื่อความชัวว์ควรจะรอให้เป็น
 
2. กราฟธงปลายแหลมขาลง
กราฟหุ้นรูปธง,กราฟหุ้น,อ่านกราฟ,วิเคราะห์กราฟหุ้น
        กราฟธงปลายแหลมขาลงจะเกิดเมื่อ ราคาของหุ้นอยู่ในแนวโน้มขาลงแล้วเกิดการรีบาวด์(เด้ง) โดยจะเบี่ยงเบนไปคนละทางกับแนวโน้มหลักและเมื่อนำเอาเทรนไลน์มาลากจะได้รูปคล้ายกับรูปสามเหลี่ยมหรือก็คือชายธง ตามรูปด้านบน การที่ราคาทำรูปแบบชายธงในช่วงที่ตลาดเป็นขาลงโดยส่วนใหญ่แล้วจะเบรคออกด้านล่างของชายธงแล้วลงต่อไปตามแนวโน้มหลัก หากการพักฐานรูปแบบชายธงกินระยะเวลานานจะทำให้การเบรคเอ้าของราคามีนัยสำคัญ เมื่อราคาเบรคออกทางด้านล่างของชายธงแล้วจะวิ่งได้ไกลกว่า การการไซด์เวย์ระยะสั้น

NOTE  :  การไซด์เวย์ของราคาจะต้องอยู่ภายในแนวโน้มหลักเท่านั้น หากหลุดออกจากแนวโน้มจะถือว่าราคาไม่ได้เป็นขาลงแล้ว
 
การนำกราฟธงปลายแหลมขาลงไปใช้งาน
             เมื่อผู้วิเคราะห์วาดกราฟได้เป็นรูปธงแล้วผู้วิเคราะห์จะต้องรอจนกว่าราคาจะเบรคเอ้าออกจากธงทางด้านล่างพร้อมกับ volume เท่านั้น ไม่ควรเข้าก่อนการเบรคเอ้าของราคา เพราะมีโอกาสที่ราคาจะไม่เบรคเอ้าลงไปด้านล่าง ดังนั้นเพื่อความชัวว์ควรจะรอให้เป็น

ตัวอย่างกราฟรูปธงบนกราฟ SET

กราฟหุ้นรูปธง,กราฟหุ้น,อ่านกราฟ,วิเคราะห์กราฟหุ้น


         รูปด้านบนคือ กราฟ set บน time frame DAY จะเห็นได้ว่ากราฟอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และได้ทำกราฟพักฐานเป็นรูปชาายธง และหลังจากเบรคเอ้าด้านบนของธงขึ้นไปได้ราคาได้กลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นตามเดิมกราฟหุ้นรูปธง,กราฟหุ้น,อ่านกราฟ,วิเคราะห์กราฟหุ้น


         รูปด้านบนคือ กราฟ set บน time frame 30 นาที จะเห็นได้ว่ากราฟอยู่ในแนวโน้มขาลง และได้ทำกราฟพักฐานเป็นรูปชายธง และหลังจากเบรคเอ้าด้านล่างของธงลงไปได้ราคาได้กลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงตามเดิม