Loading...

วิเคราะห์กราฟหุ้นรูปธง (Flags) รูปแบบกราฟหุ้นที่มีนัยสำคัญ
วิเคราะห์กราฟหุ้นรูปธง (Flags) รูปแบบกราฟหุ้นที่มีนัยสำคัญ
         การวิเคราะห์กราฟหุ้นมีปัจจุบันมีหลากหลายวิธีโดยแต่ล่ะวิธีก็จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป แต่ในบทความนี้ผู้เขียนจะมาแนะนำการวิธีวิเคราะห์กราฟหุ้นด้วยกราฟรูปแบบธง (Flags)  ซึ่งเป็นรูปแบบของราคาที่พบเห็นได้บ่อยในตลาดหุ้นไทย และง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งได้รับความนิยมจากนักลงทุนและเก๊งกำไรอย่างกว้างขวาง กราฟหุ้นรูปธงจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ รูปธงขาขึ้น (Bullish flag) , รูปธงขาลง (Bearish flag)
 
1. รูปธงขาขึ้น (Bullish flag)


กราฟหุ้น,วิเคราะห์กราฟหุ้น,วิเคราะห์กราฟ,กราฟรูปธง
         รูปธงขาขึ้น (Bullish flag) คือรูปแบบการพักฐานของราคาในขาขึ้นรูปแบบหนึ่ง โดยจะมีลักษณะตามรูปด้านบนคือ ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นมาสักระยะ ในเวลาต่อมาราคาได้เบี่ยงเบนออกจาดแนวโน้มหลักซึ่งก็คือ แนวโน้มขาขึ้นซึ่งจะเบี่ยงเบนออกมาในรูปแบบ ไซด์เวย์ลงเมื่อลากเส้นคู้ขนานจะได้เป็นรูปธงพอดี แต่การเคลื่อนที่ของธงขาขึ้น (Bullish flag) จะต้องเคลื่อนที่อยู่ภายในแนวโน้มหลักเท่านั้นจะต้องไม่หลุดออกจากแนวโน้มหลัก รูปธงขาขึ้น (Bullish flag) แบบนี้โดยส่วนใหญ่ราคาจะเบรคออกทางด้านบนและขึ้นต่อตามแนวโน้มหลัก
         การเข้าซื้อในรูปแบบของ ธงขาขึ้น (Bullish flag) ผู้วิเคราะห์จะต้องรอให้ราคาเบรคแนวต้านด้านบนของธงพร้อมกับมี volume เข้าซื้ออย่างมีนัยสำคัญก่อน
 
2. รูปธงขาลง (Bearish flag)
กราฟหุ้น,วิเคราะห์กราฟหุ้น,วิเคราะห์กราฟ,กราฟรูปธง
         รูปธงขาลง (Bearish flag) คือรูปแบบการรีบาวของราคาในขาลงรูปแบบหนึ่ง โดยจะมีลักษณะตามรูปด้านบนคือ ราคาอยู่ในแนวโน้มขาลงมาสักระยะ ในเวลาต่อมาราคาได้เบี่ยงเบนออกจากแนวโน้มหลัก(แนวโน้มขาลง)ซึ่งจะเบี่ยงเบนออกมาในรูปแบบ ไซด์เวย์ขึ้นเมื่อลากเส้นคู่ขนานจะได้เป็นรูปธงพอดี โดยที่การเคลื่อนที่ลงของ รูปธงขาลง (Bearish flag) จะต้องไม่หลุดออกจากแนวโน้มหลัก(แนวโน้มขาลง) รูปธงขาลง (Bearish flag) โดยส่วนใหญ่ราคาจะเบรคออกทางด้านล่างและลงต่อตามแนวโน้มหลัก
         การเข้าซื้อในรูปแบบของ ธงขาลง (Bearish flag) (หากนักลงทุนลงทุนในตลาด Tfex ออปชั่น option ก็จะสามารถทำกำไรในตลาดขาลงได้) ผู้วิเคราะห์จะต้องรอให้ราคาเบรคแนวรับด้านล่างของธงพร้อมกับมี volume เข้าซื้ออย่างมีนัยสำคัญก่อน
 
ตัวอย่างกราฟหุ้นที่ทำรูปแบบของราคาเป็นรูปธง (Flags)
 
รูปธงขาขึ้น (Bullish flag)

กราฟหุ้น,วิเคราะห์กราฟหุ้น,วิเคราะห์กราฟ,กราฟรูปธง

         จะสังเกตได้ว่าราคาได้ทำรูปแบบธงลงเป็นระยะเวลานาน แต่เมื่อราคาได้เบรคแนวต้านด้านบนขึ้นไป ราคาจะวิ่งขึ้นต่อไปในแนวโน้มหลักซึ่งก็คือแนวโน้มขาขึ้น ผู้ซื้อสามารถเข้าซื้อได้ที่จุดเบรคของราคา


รูปธงขาลง (Bearish flag)

กราฟหุ้น,วิเคราะห์กราฟหุ้น,วิเคราะห์กราฟ,กราฟรูปธง

         จะสังเกตได้ว่าราคาได้ทำรูปแบบธงขึ้น และเมื่อราคาได้เบรคแนวรับด้านล่างลงไป ราคาจะวิ่งลงต่อไปในแนวโน้มหลักซึ่งก็คือแนวโน้มขาลง
 
Note :  1. หากการไซด์เวย์ในรูปแบบธงกินเวลานานความแรงก็จะยิ่งมากขึ้น เมื่อราคาเบรกออกจากแนวรับหรือแนวต้าน และราคาจะวิ่งได้ไกลกว่า การ การไซด์เวย์ ระยะสั้น
            2. แนวรับไม่ใช่จุดซื้อควรซื้อที่จุดเบรคเท่านั้น