Loading...

กองทุนรวม ETF หรือ กองทุนรวมดัชนี คืออะไร
กองทุนรวม ETF หรือ กองทุนรวมดัชนี คืออะไร
               กองทุนรวม ETF  หรือ เรียกอีกชื่อว่ากองทุนรวมดัชนี สามารถเปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์เหมือนกับหุ้น นโยบายหลักของกองทุนคือการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีหรือราคาสินทรัพย์ที่กองทุนรวมนั้นถืออยู่
               กองทุนรวม ETF หรือกองทุนรวมดัชนี ถือเป็นกองทุนรวมที่จัดอยู่ในประเภทกองทุนความเสี่ยงสูง คล้ายกับ กองทุนรวมน้ำมัน กองทุนรวมทองคำ แต่ก็ได้รับผลตอบแทนที่ดี ต่างกันตรงที่กองทุนรวม ETF มีการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงแล้ว  ทำให้มีความเสี่ยงน้อยลงกว่า กองทุนรวมน้ำมันและทองคำ
 

           ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวม ETF หรือ กองทุนรวมดัชนี
                    1.เป็นตัวช่วยสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ เพราะการที่เราจะเปิดบัญชีเพื่อซื้อหุ้นในต่างประเทศเป็นไปด้วยความยากลำบาก
                     2.กองทุนจะให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับตลาดหุ้นของต่างประเทศที่กองทุนรวมนั้นๆลงทุน
                     3.ซื้อง่าย ขายคล่อง เพราะเปิดให้ซื้อ ขาย ทุกวันทำการเวลา 10.00-16.30 น.
                     4.รู้ความเคลื่อนไหวของราคาตลอดเวลา
 
       ข้อเสียของการลงทุนในกองทุนรวม ETF หรือ กองทุนรวมดัชนี
                   กองทุนรวม ETF หรือ กองทุนรวมดัชนี เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงระดับนึง เพราะราคาของกองทุนจะอ้างอิงกับการเคลื่อนที่ของราคาดัชนี จึงมีความผันผวนตามเศรษฐกิจ ดังนั้นผู้ลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลต่างๆที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดหุ้นเสมอตลาดหุ้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพอร์ตลงทุนของผู้ลงทุนเอง